அறிவமுது: தெரியுமா?


  • பிடரியுடன் உள்ள ஆண் சிங்கத்தை வீரமுள்ளது என நாம் நினைத்துக் கொண்டிருந்தாலும், 90 சதவீதம் விலங்குகளை வேட்டையாடிக் கொல்வது பெண் சிங்கம்தான்.
  •  மனித உடலில் மிகப்பெரிய சுரப்பி  கல்லீரல்.
  • வாழை மரத்துக்கு ஜப்பானிய மொழியில் "பாஷோ' என்று பெயர்.
  • பூவரசம்பூவை தேசிய சின்னமாக வைத்திருக்கும் நாடுகள் ஹங்கேரி, ருமேனியா.
  • கத்தரிக்கோலைக் கண்டு பிடித்தவர் மோனாலிசா ஓவியத்தை வரைந்த ஓவியர் லியனார்டோ டாவின்சி.
  • சூரியனை நேருக்கு நேர் பார்க்கக்கூடிய ஒரே பறவை கழுகு.
  • முதலில் சர்க்கஸ் தோன்றிய நாடு ரோமாபுரி
  • முதலில் குடையைக் கண்டுபிடித்தவர்கள் சீனர்கள்
  • முதலில் ரேடார் உருவாக்கியவர்கள் ஜெர்மானியர்

Related

அறிவமுது 7823542158993639574

Post a Comment

Hot in week

Recent

Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *

item
Wordpress