அறிவமுது: 'மின்னல் மணலைத் தாக்கினால்..என்ன நடக்கும்?'


இசை மொழியில் அமைக்கப்பட்ட பாதை.கலிபோர்னியா.
 
ஈரான் நாட்டிலுள்ள ஒரு சுரங்க பாலம்
மின்னல் மணலை தாக்கினால் இது தான் நடக்கும்
வாத்து வடிவ ஆர்கிட் மலர்
அலாஸ்கா சமுத்திரம். இரு கடல்கள் சேர்ந்தாலும் இணையாத நீர்.
போர்ச்சுகலில் உள்ள நீர்வீழ்ச்சி

Related

அறிவமுது 5258039229172930331

Post a Comment

Hot in week

Recent

Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *

item
Wordpress