கண்டுபிடியுங்களேன் - 2

விடைகள்:

1. மொத்தம் 5 பறவைகள் (மரத்தில் 3, நிலத்தில் 2)
2. மூன்றாவது முட்டை கீழே உள்ள பூவில் உள்ளது.
3. கழுகு அமர்ந்துள்ள மலைப்பாறையில் இரண்டு பாம்புகள் உள்ளன.
4. வாத்து.
5. நிலத்தில் உள்ள எழுத்துக்களில் உள்ள 'SNAKE'

Related

கண்டுபிடியுங்களேன் 3418444104062416009

Post a Comment

Hot in week

Recent

Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *

item
Wordpress