இக்வான் அமீர்: அதிகாரத்திடம் உண்மை பேசுங்கள்

இக்வான் அமீர்: அதிகாரத்திடம் உண்மை பேசுங்கள்: தலைமைப் பொறுப்பில் அமர்ந்திருப்போர், அவர்களை தலைமைப் பொறுப்பில் அமர்த்தியோர் ஆகிய இரு சாரருக்கும் இருக்க வேண்டிய பொறுப்புகள் முக்க...

Post a Comment

Hot in week

Recent

Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *

item
Wordpress