நாளொன்று கற்போம் - சிறார் இஸ்லாமிய கலைக்களஞ்சியம்: அன்ஸாரிகள்


அன்ஸாரிகள்: அன்பு நபிகளார் மக்காவைத் துறந்து, மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் - நாடு துறந்து - சென்றனர். அப்போது, அவர்களுக்கும் அவர்களுடன் அங்கு சென்ற தோழர்களுக்கும் எல்லாவிதமான உதவிகளும் செய்து ஒத்துழைப்பு நல்கினர் மதீனாவாசிகள். இந்த அரும்பண்பு கொண்ட முஸ்லிம் தோழர்கள் 'அன்ஸாரிகள்' என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்.

Related

நாளொன்று கற்போம். சிறார் இஸ்லாமிய கலைக்களஞ்சியம் 8572513129020167985

Post a Comment

Hot in week

Recent

Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *

item
Wordpress