நாளொன்று கற்போம். சிறார் இஸ்லாமிய கலைக்களஞ்சியம்: 'இத்தா'


இத்தா: விவாகரத்துக்குப் பிறகோ அல்லது கணவன் மரணம் அடைந்த பிறகோ மறுமணம் செய்வதற்கு முன் மனைவி காத்திருக்க வேண்டிய குறிப்பிட்ட தவணைக் காலத்திற்கு 'இத்தா' என்று பெயர்.

Related

நாளொன்று கற்போம். சிறார் இஸ்லாமிய கலைக்களஞ்சியம் 3460240219924357683

Post a Comment

Hot in week

Recent

Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *

item
Wordpress