குழந்தை இலக்கியம்: 'சூழல் மாசுவால், தள்ளாடுகிறது வாழ்க்கை!'

 "ஏமாற வடைசுடும் கிழவியும் இல்லை!

ஏமாற்ற நரியும் இல்லை..!!

வாழ்வின் சுவாஸ்ரயங்கள்

அழிந்தது இருக்கட்டும்!

வாழ்வே தள்ளாட்டம் ஆனபின்

கதை கதைத்து என்ன பயன்?"

உணவைத் தேடி..


ஆற்றங்கரையோரம்..

கொக்காய்..

தவமிருக்கிறது..

காகம்..
பொந்திலிருந்து வெளிவரும் நண்டுக்காக..

Related

குழந்தை இலக்கியம் 8139579579887180857

Post a Comment

Hot in week

Recent

Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *

item
Wordpress