அறிவமுது: "லஞ்சம் கேட்கிறார்களா..? அஞ்ச வேண்டாம்!"உங்களிடம் யாராவது லஞ்சம் கேட்கிறார்களா...? அஞ்ச வேண்டாம்..! கீழ்க்கண்ட இந்த எண்களில் ஏதாவது ஒன்றை பயன்படுத்தி புகார் செய்யுங்கள். உங்கள் புகார் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படுவதோடு பெரும் சமூக தீமையை தடுத்த நன்மையும் உங்களைச் சாரும்.

தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை (Tamilnadu vigilance and Anti-corruption department) தொலைத் தொடர்பு எண்கள் :-

Director/ADGP S.K.Dogra, IPS             - 044 - 24612561

ADGP Addl.Director                             - 044-24617154
 
IGP SIC- JD A.M.S. Gunaseelan,IPS     - 044 - 24616900

IGP SIC- JD G. Venkataraman, IPS      - 044 - 24616900

DIG R. Samuthirapandi, IPS                 - 044 - 24616900

SP CNI/Central A.T. Duraikumar          - 044 - 24954171

SP MDU/Southern Maheswari, IPS        - 044 - 24959597

SP CBE/Western                                      - 0422-2238646


Related

அறிவமுது 159202879196477953

Post a Comment

Hot in week

Recent

Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *

item
Wordpress