குட்டி மான்.. ‘பூடு’

குட்டி மான்.. ‘பூடு’
விளையாட்டு பொம்மையைப் போல குட்டியூண்டு தோற்றம்!  நாய்க்குட்டியளவு உயரம்! இது ஒரு மான்குட்டி என்றால் நீங்கள் நம்புவீர்களா? நம்பாதவர்கள் மேற்கொண்டு இதை வாசித்தேயாக வேண்டும்.

படத்தில் காணப்படும் இந்த விந்தையான ஜீவராசியைக் காண்போர், “அட இது என்ன? விளையாட்டு பொம்மையைப் போல அழகாய் இருக்கே! இதன் விலை என்ன?” – என்று கேட்கத்தான் தோன்றும்.

முழுவதும் வாசிக்க: http://goo.gl/D4roKu

Related

அறிவமுது 7207686230685912996

Post a Comment

Hot in week

Recent

Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *

item
Wordpress